Էքուիթի Էյ Էմ ՓԲԸ միակ (100%) բաժնետեր է հանդիսանում Էքուիթի ՅուՔեյ Լիմիթեդ (Էքուիթի) Ընկերությունը: Էքուիթի ՅուՔեյ Լիմիթեդը ստեղծվել է 2010թ.-ի ապրիլի 7-ին որպես Անգլիայի և ՈՒելսի Մասնավոր Սահմանափակ Ընկերություն, որը լիազորված է և կարգավորվում է Ֆինանսական Կառավարման Մարմնի կողմից: Ընկերության պետական գրանցման համարն է` 07216039:
01.12.2018թ. դրությամբ Էքուիթի Էյ Էմ ՓԲԸ Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 348 682 588.8 դրամ:

 

ՇԱՀԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՈՒՆ

Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին: Շահութաբաժինները կարող են վճարվել Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ զուտ շահույթից: Ընկերության շահաբաժնային քաղաքականությունը սահմանված է Էքուիթի Էյ Էմ ընկերության կանոնադրությունում, որը կարող եք ներբեռնել հետյալ հղումով։
Վերրին երեք տարիների ընթացքում Էքուիթի Էյ Էմ ընկերության կողմից շահաբաժիններ չեն վճարվել:

Թարմացվել է՝ 20/12/2018, 13:01