ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Դիվիսա Էյ Էմ ՓԲԸ գրանցվել և լիցենզավորվել է 2012 թվականի հուլիսի 10-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից,  լիցենզիա` թիվ 0011 ։

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ/ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ընկերության հիմնական առաքելությունը ԱՊՀ և Միջին Արևելյան տարածաշրջաններում  պրոֆեսիոնալ և ինստիտուցիոնալ հաճախորդների համար ֆորեքսի,ածանցյալ գործիքների և բաժնետոմսերի շուկայում լավագույն բրոքերային և իրացվելիության տրամադրման ծառայությունների մատուցման  առաջատար կենտրոն դառնալն է:

Ընկերությունը կիրականացնի Դիվիսայի արդեն իսկ փորձված բիզնես մոդելը՝ այն համապատասխանեցնելով տարածաշրջանի պահանջներին: Ավելին, ընկերությունը նախատեսում է Հայաստանում նորարարական ներդրումային պրոդուկտների առաջին ներդրողներից մեկը լինել՝

  • կիրառելով նոր մոտեցումներ, բարձրակարգ տեխնոլոգիաներ և համակարգեր,
  • ցուցաբերելով համապատասխան մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
  • ապահովելով թրեյդինգային և գործառնական պրոցեսների (գործընթացների) ավտոմատացում:

Դրանով իսկ Ընկերությունը նպատակ ունի գրավել իր ուրույն տեղը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում, այլև ԱՊՀ և Միջին Արևելյան տարածաշրջաններում:

Իր գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կառաջնորդվի իր առջև դրված նպատակներով ու կհիմնվի հետևյալ արժեքների վրա.

  • Պրոֆեսիոնալիզմ,
  • Հուսալիություն,
  • Գաղտնիություն:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 06.07.2015թ. ընդունված որոշման համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկը նախնական համաձայնություն է տվել Ֆինանսական տեխնոլոգիանների լաբորատորիա ՓԲ ընկերության կանոնադրական կապիտալում Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ ընկերության կողմից ուղղակի նշանակալից (100%) մասնակցություն ձեռք բերելուն:

ՀՀ ԿԲ-ի 22․09․2015թ․ խորհրդի որոշման համաձայն <<Ֆինանսական տեխնոլոգիանների լաբորատորիա>> ՓԲԸ-ն  անվանափոխվել է  <<Դիվիսա Էյ Էմ>> ՓԲԸ-ի։

Ֆինանսական տեխնոլոգիանների լաբորատորիա ՓԲԸ ձեռքբերումը  հանդիսանում է Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ ընկերության մասնավոր հետաքրքրությունը ԱՊՀ և Միջին Արևելյան տարածաշրջաններում իրենց գլոբալ բիզնես հասանելիության և ընդլայնման համար: Այն Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ ընկերությանը հնարավորություն կտա ունենալ ռազմավարական տարածք` ապագայում գլոբալ  հաճախորդներին լավագույն աջակցություն ցուցաբերելու համար: Եվ վերջապես, դա պոտենցիալ հաճախորդներին հուսալիություն կներշնչի,  քանի որ ընկերությունը կարգավորվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից, որն էլ իր հերթին հանդիսանում է ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի կառավարման ռեգիոնալ առաջատարը:

Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ ընկերությունը ստեղծվել է 2010թ.-ի ապրիլի 7-ին որպես Անգլիայի և ՈՒելսի Մասնավոր Սահմանափակ Ընկերություն, որը  լիազորված է և կարգավորվում է Ֆինանսական Կառավարման Մարմնի կողմից:  Ընկերության պետական գրանցման համարն է`  07216039:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Struktura

 

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Կանոնադրություն

Պետ. Ռեգիստրի Վկայական

Լիցենզիա

ՀԱՍՑԵ ՝

Դիվիսա ԷՅ ԷՄ ՓԲԸ (“Դիվիսա ԷՅ ԷՄ”) Լիազորված է և Կանոնակարգվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից (Լիցենզիայ N 0011).

Հասցե` Բաղրամյան 5. բնակարան 11, 0019, Երևան,Հայաստանի Հանրապետություն

+374.10.580972

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Դիվիսա Էյ Էմ ՓԲԸ ուղիղ սեփականատեր հանդիսանում է Դիվիսա Յու Քեյ Լիմիթեդը (Դիվիսա), իսկ անուղղակի սեփականատեր (100%) հանդիսանում է Էքուիթի Գրուփ (Equiti Group LTD)  ընկերությունը: Էքուիթի Գրուփ (Equiti Group LTD) ընկերության սեփականատերերը հանդիսանում են` ֆիզիկական անձ Աբդուլռաուֆ Ուոլիդ Ալ Բիթարը (80%), ֆիզիկական անձ՝ Իսկանդար Նաջարը (10%) և Ֆորեքսիֆայ Լիմիթեդ ընկերությունը (10%), որի սեփականատերը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ՝ Մուշեղ Թովմասյանը: Դիվիսան ստեղծվել է 2010թ.-ի ապրիլի 7-ին որպես Անգլիայի և ՈՒելսի Մասնավոր Սահմանափակ Ընկերություն, որը լիազորված է և կարգավորվում է Ֆինանսական Կառավարման Մարմնի կողմից: Ընկերության պետական գրանցման համարն է` 07216039:

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՓԲԸ-ի ղեկավարներ են հանդիսանում տնօրենը, տնօրենի տեղակալ, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և գլխավոր հաշվապահը:

Ընկերության մասնագիտական որակավորման վկայական ունեցողաշխատակիցները

Դիվիսա Էյ Էմ ՓԲԸ ներդրումային ընկերության մասնագիտական որակավորման վկայական ունեցող աշխատակիցներն են`

  • Արտակ Նահապետյանը` տնօրեն, վկայական ՆԸ 0466  տրված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից, ուժի մեջ է մինչև 18/01/2020թ.,
  • Գայանե Ղուկասյանը` գլխավոր հաշվապահ, վկայական N 0635տրված ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից, ուժի մեջ է մինչև 15/07/2016թ., հաշվապահ, վկայական N 000085, տրված է ՀՀԱԱ կողմից 19/03/2013թ, աուդիտոր, վկայական N 000080, տրված է ՀՀԱԱ կողմից 19/04/2013թ, ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահ,  վկայական N 0453, տրված է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից և ուժի մեջ է մինչև 17/06/2018թ., Աուդիտորի որակավորման վկայական N 433, տրված ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից, ուժի մեջ է մինչև 11/04/2020թ.
  • Արամ Բաբայան`   Բրոքերային ծառայութունների ղեկավար, վկայական N 1298 տրված Հայաստանի Բանկերի Միության կողմից, ուժի մեջ է մինչև 03/05/2020թ.:
  • Էդուարդ Դադալյանը` ներքին վերահսկողության ծառաութան ղեկավար, վկայական ՆԸ 0329 տրված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից, ուժի մեջ է մինչև 22/09/2019թ.:

Թարմացվել է՝ 04/18/2018, 12։13